maandag 19 juni 2017

Rapport

In de klas zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het rapport. Zou u het rapport aan uw kind willen meegeven, als het nog thuis ligt? 

schoolreisje


Nog maar 2 weken en het is zover. Op 30 juni (of bij slecht weer op 5 juli) gaan we op schoolreisje. Fijn dat er inmiddels voldoende ouders zijn die willen rijden. 
De kosten voor het schoolreisje zijn €10,00. Graag dit bedrag overmaken op rekeningnummer  NL36RABO0122942930, Stichting Trivium, inz. oc De Wegwijzer.
Volgende week kunt u via de weblog meer lezen over het schoolreisje.

Hulp gevraagd!

Beste ouders, 
Het hele schooljaar hebben de kinderen heerlijk met de materialen in de klas gespeeld. U begrijpt dat de materialen en ook het lokaal wel een poetsbeurt kunnen gebruiken, zodat we volgend schooljaar weer fris kunnen beginnen. 
Als het schoolreisje niet door kan gaan op vrijdag 30 juni, dan willen we graag op die dag met u in de school aan de slag. Gaat het schoolreisje door, dan hebben we woensdag 5 juli als alternatief. We hebben uw hulp hard nodig!
Bij de deur van de lokalen hangt een lijstje waar u zich kunt opgeven. Het is handig als u zelf een emmer en een poetsdoek meebrengt. Wij zorgen voor de koffie en thee. 
Veel handen maken licht werk!